«اکنون» را از دست ندهیم

شاید کسی نتواند به این سوال پاسخ دهد که ما در کجای تاریخ ایستاده‌ایم؟
«زمان» و «مکان» ابعاد فیزیکی هستند که ما در آنها زندگی می‌کنیم. نه «زمان» به اختیار ما است و نه «مکان» تحت تملک ما. اما نکته مهم اینست که «اکنون» مال ماست. تمامش با هر آنچه در آن است. نقد است که نسیه نیست. پس «اکنون» را از دست ندهیم!