آیا دوزاری شما هم می‌افتد؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که شنیده و یا گفته‌اید «دوزاریم افتاد» یا اینکه «دوزاریش کجه». اما براستی افتادن دوزاری به چه معنی است؟ دوزاری کج از کجا آمده است؟ ریشه آنها در کجاست؟

«دوزاری افتاد» ترجمه خیلی بامزه و جالبی است از این عبارت انگلیسی: «The penny drops». مترجمِ شیر پاک خورده‌ای برای ترجمه پِنی از دوزاری استفاده کرده است.

اما خوب خودِ «The penny drops» یعنی چی؟ اصلا آیا این عبارت هم همان معنی را در زبان فارسی دارد؟ با من باشید در این نوشته تا در این خصوص بیشتر بدانیم.